Hälsporre

Att övervinna alla överbelastningsskador handlar i grunden om att avlasta den överbelastade senan, muskeln etc. Smärtor under foten eller hälen kan vara ett tecken på en hälsporre på vilken vårt hälsporrebandage kan ha en lindrande effekt. En hälsporre uppstår vanligen genom en överbelastning i en liten slemsäck under hälbenet, vilket kan orsaka irritation eller smärta vid extra belastning, såsom vid normal gång eller löp. Vi rekommenderar att du konsulterar en läkare och /eller fysioterapeut, eftersom annan behandling kan krävas. CEPs hälsporrebandage ger stöd för den överbelastade fotvalvssenan och finns för övrigt i totalt sju olika storlekar, och eftersom det handlar om kompression, är det givetvis väldigt viktigt att hitta rätt storlek för just dig för maximal effekt.